Safonau a chydymffurfio

Y corff arolygu yng Nghymru yw Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (a elwir yn Estyn). Mae pwerau a dyletswyddau Estyn i'w gweld ym Mhennod 3 Rhan 1, ac Atodlenni 2 i 4 i'r Education Act 2005. Mae'r corff yn arolygu amrywiaeth eang o sefydliadau addysg yn cynnwys:

 • ysgolion cymunedol
 • ysgolion arbennig cymunedol
 • ysgolion gwirfoddol a reolir
 • ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir
 • ysgolion sefydledig
 • ysgolion arbennig sefydledig
 • ysgolion meithrin a gynhelir
 • unedau cyfeirio disgyblion
 • ysgolion annibynnol
 • hyfforddi athrawon
 • darpariaeth cyngor ar yrfaoedd 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn