Gwasanaethau tân ac achub

Mae gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru yn cael eu darparu gan y tri awdurdod tân ac achub, sy’n cwmpasu Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru a De Cymru.  Eu swyddogaethau craidd yw hyrwyddo diogelwch tân, ymladd tân, ac ymateb i ddamweiniau traffig ar y ffyrdd ac argyfyngau eraill.  Mae Gweinidogion Cymru yn arfer y rhan fwyaf o’r pwerau gweithredol mewn perthynas â gwasanaethau tân ac achub.  Maent yn gosod y blaenoriaethau a’r amcanion ar gyfer awdurdodau tân ac achub ac yn cyhoeddi canllawiau ynghylch sut y mae’n rhaid iddynt weithredu’r swyddogaethau hynny.

Fire and Rescue Services Act 2004 (FRSA 2004) yw’r brif ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru. Mae’n gwneud darpariaeth o ran swyddogaethau a chyfansoddiad yr awdurdodau tân ac achub, cyflogaeth diffoddwyr tân a materion cysylltiedig eraill. Mae'r ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i wasanaethau tân ac achub wedi'i rhestru o dan 'ddeddfwriaeth allweddol'.

Mae gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru gymhwysedd deddfwriaethol i wneud deddfau sy’n ymwneud â phwnc gwasanaethau tân ac achub, darparu systemau llethu tân awtomatig mewn adeiladau preswyl newydd eu hadeiladu a newydd eu trosi a hybu diogelwch rhag tân heblaw drwy wahardd neu reoleiddio. 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn