Tai cymdeithasol

Tai cymdeithasol yw’r ddarpariaeth tai ar gyfraddau fforddiadwy i’r rheini na ellir diwallu eu hanghenion gan y farchnad dai fasnachol.

Darperir tai gan yr awdurdod lleol, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig neu sefydliadau eraill nid er elw, yn ogystal â chynlluniau megis y ddarpariaeth o dai fforddiadwy fel rhan o ddatblygiadau tai newydd.

Caiff tai cymdeithasol eu dyrannu yn unol â’r angen.

Mae landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn cael eu rheoleiddio gan Weinidogion Cymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn