Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Gall y Cynulliad Cenedlaethol basio cyfreithiau ar:

  • Tai;
  • Cyllid tai ac eithrio cynlluniau a gynorthwyir o gronfeydd canolog neu leol sy'n darparu cymorth at ddibenion nawdd cymdeithasol i neu ar gyfer unigolion ar ffurf budd-daliadau;
  • Anogaeth o effeithlonrwydd ynni cartref a chadwraeth, ac eithrio drwy wahardd neu reoleiddio;
  • Rheoleiddio rhent;
  • Digartrefedd;
  • Carafannau preswyl a chartrefi symudol.

Er bod pwerau deddfu'r Cynulliad Cenedlaethol yn eang iawn yn y maes hwn, mae Senedd y DU yn parhau i allu pasio deddfau ar gyfer Cymru yng nghyswllt tai, yn amodol ar gydsyniad y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae gan Weinidogion Cymru nifer o swyddogaethau gweithredol yn y maes hwn.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn