Rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol

Mae’r drefn bresennol yn ymwneud â rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru yn seiliedig ar ddarpariaethau yn Rhan IV o’r Care Standards Act 2000 (CSA 2000) (adrannau 54 i 71), a’r rheolau, y rheoliadau, y cyfarwyddiadau a’r canllawiau cysylltiedig a wneir o dan y darpariaethau hynny.

Cyngor Gofal Cymru

Mae Rhan IV o Ddeddf 2000 yn darparu ar gyfer creu corff corfforaethol o’r enw Cyngor Gofal Cymru.

Dyletswydd y Cyngor mewn perthynas â Chymru yw hyrwyddo:

 (a) high standards of conduct and practice among social care workers; a
 (b) high standards in their training (section 54(3))

Mae cyfansoddiad y Cyngor, ei bwerau a’i ddyletswyddau wedi’u nodi yn Atodlen 1 o Ddeddf 2000 a’r rheoliadau a wneir yn unol â hynny: Rheoliadau Cyngor Gofal Cymru (Penodi, Aelodaeth a Gweithdrefn) 2001, (OS 2001/2136) a Rheoliadau Cyngor Gofal Cymru (Penodi, Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) 2012, (OS 2012/3023).  

Ceir diffiniad o weithwyr gofal cymdeithasol yn adran 55 o CSA 2000. Ystyr gweithiwr cymdeithasol yw rhywun sy’n gwneud y canlynol:

(a) Engages in relevant social work (social workers)
(b) Is employed at a children’s homes, care home or residential family centre or for the purposes of a domiciliary care agency, a fostering agency, a voluntary adoption agency or an adoption support agency;
(c) Manages a home, centre or agency of a kind mentioned in paragraph (b) above; or
(d) Is supplied by a domiciliary care agency to provide personal care in their own homes for persons who by reasons of illness, infirmity or disability are unable to provide it for themselves without assistance.

Gall rheoliadau ddarparu y bydd personau o ddisgrifiadau eraill a nodir yn adran 55(3) yn cael eu trin fel gweithwyr gofal cymdeithasol. Y rheoliadau a wneir o dan adrannau 55(3) yw:

  • Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 (Ehangu Ystyr “Gweithiwr Gofal Cymdeithasol”) (Cymru) 2002, (OS 2002/1176) 
  • Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 (Ehangu Ystyr “Gweithiwr Gofal Cymdeithasol”) (Cymru) 2004, (OS 2004/711)

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn