Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006

Mae’r Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 yn darparu bod yn rhaid i bobl mewn rhai galwedigaethau sy’n cyflawni gweithgareddau penodol gael eu fetio. Mae'r rhain yn bobl y mae eu galwedigaeth yn dod â nhw i gysylltiad â phlant ac oedolion sy’n agored i niwed neu’n eu rhoi mewn sefyllfa o gyfrifoldeb dros blant ac oedolion sy'n agored i niwed ('gweithgaredd a reoleiddir').  Mae darpariaeth yn y Ddeddf i wahardd pobl rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd a reoleiddir.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn