Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cychwyn

Cafodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (SSWA 2014) Gydsyniad Brenhinol ar 1 Mai 2014. Daeth mwyafrif ei darpariaethau i rym ar 6 Ebrill 2016( ). Fodd bynnag, cychwynnwyd rhai o ddarpariaethau SSWA 2014 yn gynt:

  • adran 170 – cychwynnwyd y trefniadau ar y cyd ar gyfer y ddarpariaeth o wasanaethau mabwysiadu a Rhan 10 (adrannau 179 a 180) ar 1 Tachwedd 2014( );
  • adrannau 132 a 133 – cychwynnwyd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a Rheoliadau ynglŷn â'r Bwrdd Cenedlaethol ar 21 Hydref 2015( )

Rhagor o wybodaeth

Mae SSWA 2014 yn cynnwys 200 o adrannau, a rannwyd yn 11 o Rannau, ac mae tair Atodlen. O ystyried hyd y Ddeddf, mae adran 1 yn cynnwys trosolwg o'r Ddeddf ac yn diffinio sawl term allweddol.

Mae rhagor o wybodaeth am SSWA 2014 ar gael ar dudalennau pwnc perthnasol y wefan hon.

Hefyd, mae gwybodaeth am y Ddeddf ac adnoddau dysgu ar gael ar Hyb Gwybodaeth a Dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru( ).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn