Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cafodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (y Ddeddf) Gydsyniad Brenhinol ar 1 Mai 2014. Daeth y rhan fwyaf o’r Ddeddf i rym ar 6 Ebrill 2016, er bod rhai darpariaethau wedi’u cyflwyno cyn hynny (adran 132 – sefydlu’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol); Rhan 10, Pennod 2 – cwynion am ofal cymdeithasol a gofal lliniarol preifat; adran 170 – gwasanaeth mabwysiadu: trefniadau ar y cyd).

Mae adran 1 o’r Ddeddf yn cynnwys trosolwg o’r Ddeddf.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am y Ddeddf ar gael ar dudalennau pwnc perthnasol y wefan hon. 

Hefyd, mae gwybodaeth am y Ddeddf ac adnoddau dysgu ar gael ar Hyb Gwybodaeth a Dysgu Cyngor Gofal Cymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn