Masnachu allyriadau

Dull o reoli llygredd seiliedig ar fasnachu yw masnachu allyriadau. Ei brif amcan yw lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr drwy sefydlu marchnad lle’r sawl sy’n cyfranogi yn prynu a gwerthu 'lwfansau' nwyon tŷ gwydr sy' rhoi caniatâd i allyrru lefelau penodol o lygredd. Cafodd yr EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) ei sefydlu dan Gyfarwyddeb Ewropeaidd. System capio-a-masnachu yw hwn lle mae terfyn ar gyfanswm yr allyriadau a rhaid i weithredwyr ildio lwfansau carbon yn unol â'u hallyriadau blynyddol neu wynebu dirwyon trwm. Mae rhai lwfansau'n cael eu dyrannu i weithredwyr am ddim, eraill yn cael eu rhoi ar ocsiwn, ac eraill ar gael i'w dyrannu i gyfranogwyr newydd. Gall gweithredwyr fasnachu lwfansau gyda'r naill a'r llall yn ôl y galw.

Mae'r prif ddeddfau sy'n berthnasol i'r pwnc hwn wedi'u rhestru o dan 'ddeddfwriaeth allweddol'.  

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn