Bwyd

Mae bwyd (a diod) yn bwnc datganoledig yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel diogelwch bwyd a labelu bwyd. Mae’r rhan fwyaf o swyddogaethau mewn perthynas â chyfraith bwyd bellach yn gyfrifoldeb Gweinidogion Cymru. Gan fod llawer o’r gyfraith yn y maes hwn yn deillio o gyfraith yr Undeb Ewropeaidd,  rhan bwysig o’u rôl yw gwneud rheoliadau at ddiben gweithredu cyfreithiau bwyd yr UE yng Nghymru.

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi defnyddio ei phwerau deddfu i basio Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013. Mae hyn yn sefydlu cynllun sgorio hylendid bwyd. Mae sefydliadau bwyd yn cael eu hasesu gan eu hawdurdod lleol ac mae’n ofynnol iddynt arddangos sticer sy’n dangos eu sgôr hylendid bwyd.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn