Safle sy'n darparu gwybodaeth am gyfraith a wneir yng Nghymru ac am ei threfniadau cyfansoddiadol.

Canlyniadau a awgrymir...

Mae...20…o erthyglau ar y safle ar hyn o bryd

Llywodraeth Cymru sy’n cynnal y safle hwn ar y cyd â Westlaw UK. Bydd y cynnwys yn rhoi golwg gyffredinol i ddarllenwyr ar gyfraith Cymru yn ogystal â sylwebaeth fanylach ar rai pynciau penodol. Fodd bynnag, mae’r gwaith yn dal i fynd rhagddo. Mae cynnwys pellach wrthi’n cael ei lunio gan Westlaw UK sy’n comisiynu ac yn golygu erthyglau sydd wedi eu hysgrifennu gan amrywiaeth o gyfranwyr, pob un yn arbenigwyr yn eu meysydd penodol. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu.
  
Mewn cysylltiad â Westlaw UK, un o wasanaethau cyfreithiol Thomson Reuters.

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Y mae’n cynnwys  Prif Weinidog Cymru, Gweinidogion  Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Gwasanaeth Sifil Cymru.

Ymgynghoriadau diweddaraf y Llywodraeth