Cefn gwlad a mynediad

Mae'r maes hwn o gyfraith yn ymdrin â mynediad i gefn gwlad, gan gynnwys hawliau mynediad statudol, mynediad i'r arfordir, parciau cenedlaethol, ardaloedd o harddwch eithriadol naturiol (AHNE) a thir comin.

Mae'r gyfraith ar fynediad i gefn gwlad yn gyffredinol i'w chanfod yn y National Parks and Access to the Countryside Act 1949, a sefydlodd system o fynediad cyhoeddus i gefn gwlad. Cafodd y darpariaethau hyn eu gwella gan y Countryside and Rights of Way Act 2000, a ddefnyddiwyd i greu llwybr arfordir Cymru.

Mae'r gyfraith mewn perthynas â pharciau cenedlaethol yn gyffredinol i'w chanfod yn y National Parks and Access to the Countryside Act 1949, sy'n darparu ar gyfer dynodi parciau cenedlaethol a sefydlu awdurdodau'r parciau cenedlaethol.

Mae'r gyfraith mewn perthynas â AHNE i'w chanfod yn y Countryside and Rights of Way Act 2000, sy'n darparu ar gyfer dynodi ardaloedd (nid mewn parc cenedlaethol) sydd o harddwch naturiol eithriadol.

Mae tir comin yn dir sy'n eiddo i rywun, ond bod caniatâd i bobl eraill ei ddefnyddio mewn ffyrdd penodol. Mae'r gyfraith mewn perthynas â thir comin yn cael ei llywodraethu'n bennaf gan y Commons Act 2006.

Mwy o erthyglau ynghylch Cefn gwlad a mynediad

Gweld mwy o erthyglau yn Cefn gwlad a mynediad